Pomôcky na prenos dát

FGM (Okamžitý monitoring glykémie)

Ročné limity uvedené v Limitnej tabuľke sa sledujú v periodicite kalendárneho roku. Pri vstupe do systému v priebehu kalendárneho roka má diabetik nárok na pomernú časť sebe prislúchajúceho limitu. V prípade, že pacient má hradenú liečbu inzulínovou pumpou, lekár mu môže predpisovať iba senzor kompatibilný s používanou pumpou.

Finančný limit:

1 635,00 €/rok (D12.4 FGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.2 FGM - Pomôcky na prenos dát) - Deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo intenzifikovanej inzulínovej terapii; s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite.

650,00 €/rok (D12.4 FGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.2 FGM - Pomôcky na prenos dát) DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite.

1 450,00 €/rok (D12.4 FGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.2 FGM - Pomôcky na prenos dát)Gravidné diabetičky 1 typu

Kritériá pre Glukózový senzor (D12.4) indikované a preskribované v Dia centrách a ambulanciách:

Požiadavky pre dospelých DM1:

 • minimálne 6 mesiacov sledovaný v centre/ambulancii.

Centrá pre detských diabetikov:

 • Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike NÚDCh Bratislava Klinika detí a dorastu
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP Košice
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN Martin
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - detské oddelenie Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov:

 • I. a II. interná klinika UN Bratislava - Staré mesto
 • V. interná klinika UN Bratislava - Ružinov
 • I. interná klinika - UN Martin
 • II. interná klinika UNLP Košice
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - diabetologické oddelenie Ľubochňa
 • Špecializované diabetologické ambulancie pre detských (153) a dospelých (050) diabetikov.

V prvom roku liečby je hradená pomerná časť z celkového ročného finančného limitu od prvej preskripcie do konca kalendárneho roka. Preskripcia v prvom roku hradenej liečby sa realizuje s nasledovnými diagnózami:

 • Dg. E10.92 - Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - začiatok liečby;
 • Dg. O24.0 - Diabetes mellitus v gravidite

Preskripcia v druhom a ďalšom roku hradenej liečby sa realizuje s nasledovnými diagnózami:

 • Dg. E10.93 - Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - pokračovanie liečby

Nie je možná preskripcia pomôcok CGM a FGM súčasne. Zmena z CGM na FGM (alebo naopak) je možná až po uplynutí ročného finančného limitu, v ďalšom kalendárnom roku.

Kritériá pre pokračovanie v liečbe pomôckami pre FGM (flash monitoring) D12.4 po prvom roku a každom ďalšom:

1) compliance pacienta k liečbe

 • 8 skenov za deň
 • pravidelná návšteva odbornej ambulancie
 • adherencia pacienta, spolupracujúci pacient

2) preukázaný medicínsky benefit:

 • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (za predpokladu porovnania výsledku tou istou metódou); alebo
 • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30 %; alebo
 • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) alebo
 • zlepšenie variability

D12.4 FGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní

Senzor FreeStyle Libre Flash

Senzor FreeStyle Libre Flash
Senzor FreeStyle Libre Flash
 • Doba snímania 14 dní
 • Systém na neinvazívne sledovanie glykémie: senzor - súprava so snímačom   viac
 • Nie je potrebná kalibrácia
 • Senzor automaticky meria hladinu glukózy každú minútu a ukladá údaje v 15-minútových intervaloch počas 8 hodín. Keď senzor naskenuje čítačka, senzor automaticky odošle 8 hodín údajov do čítačky.
 • Rozsah merania 2,2 - 27,8 mmol/l
 • Nie je možné prepojiť s inzulínovou pumpou
 • Výsledky môžu ovplyvniť látky kyselina askorbová (vitamín C) a kyselina salicylová, nemôže ich ovplyvniť paracetamol
 • Senzor môžu používať deti staršie ako 4 roky, možnosť používania aj u tehotných žien
 • Zákaznícka linka: 0800 189 564
 • Kód: D99162
 • Výrobca: Abbott Diabetes Care Limited, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Cena: 70,37 Eur
 • Doplatok pacienta: bez doplatku

D13.2 FGM - Pomôcky na prenos dát

FreeStyle Libre Flash súprava s čítačkou


FreeStyle Libre Flash
FreeStyle Libre Flash
 • Systém na neinvazívne sledovanie glykémie FreeStyle Libre Flash manuál pdf
 • Najčastejšie kladené otázky
 • Kód: D99161
 • Výrobca: Abbott Diabetes Care Limited, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Cena: 67,68 Eur
 • Doplatok pacienta: bez doplatku
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky