Inzulínová pumpa

Kategorizované inzulínové pumpy na Slovensku

Množstvový limit:

D 10.1.1 Inzulínové pumpy - 1 kus za 4 roky

Hradená liečba v skupine D 10.1.1 podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. V prípade, že pacient má hradenú liečbu inzulínovou pumpou, lekár mu môže predpisovať iba senzory kompatibilné s používanou pumpou.

Kritériá pre inzulínové pumpy (D10.1.1) indikované a preskribované v Dia centrách a ambulanciách:

 • Nedostatočne kompenzovaný DM (diabetes mellitus) na IIT (intenzifikovanom inzulínovom režime) v kombinácii s bazálnym analógom;
 • edukácia pacienta;
 • adherencia pacienta, spolupracujúci pacient "compliance";
 • dokumentovaný selfmonitoring glykémií;
 • Minimálne 6 mesiacov sledovaný v centre alebo ambulancii.

Indikačné obmedzenia:

Inzulínové pumpy (D10.1.1) sa poskytujú pre poistenca na intenzifikovanom inzulínovom režime s DM pri:

1. Hypoglykémie

s najmenej tromi dokumentovanými (denník pacienta/glukomer) hypoglykémiami < 2,8 mmol/l za mesiac alebo viac ako jednou ťažkou hypoglykémiou v priebehu posledných troch mesiacov alebo so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie, alebo nespoznané, nedokumentované asymptomatické hypoglykémie odhalené pomocou CGMS resp. iPro

Situácie ktoré akcentujú vhodnosť indikácie IP sú:

 • nočné hypoglykémie;
 • nespoznané, asymptomatické, hypoglykémie;
 • hypoglykémie, ktoré vedú k výrazným kontraregulačným osciláciám a labilite;
 • syndróm neuvedomovania si hypoglykémií;
 • hypoglykémie pri vysokej citlivosti organizmu na zmeny dávok inzulínu, čo významne sťažuje titráciu dávok inzulínu (pri vysokej citlivosti organizmu na fyzickú aktivitu, pri chronických poruchách trávenia);
 • pri poruchách kontraregulačných mechanizmov (endokrinné poruchy).

2. Hyperglykémie s HbA1c > 8,0% (podľa DCCT metodiky)

 • Napriek použitiu inzulínového analógu po dobu minimálne 6 mesiacov;
 • definované ako opakovaný (minimálne 2 x v týždni) významný vzostup glykémie ráno pred raňajkami alebo pred večerou alebo počas noci > 10 mmol/l (dokumentované denníkom pacienta/glukomerom).

3. Variabilita glykémií

 • Napriek použitiu inzulínového analógu po dobu minimálne 6 mesiacov;
 • opakované (minimálne 1 x v týždni dva týždne po sebe, alebo 3 x za mesiac) výrazné vnútrodenné oscilácie glykémií presahujúce rozmedzie 3,5 - 13,0 mmol/l alebo variabilita bazálnych glykémií (medzidenné variácie glykémie nalačno alebo pred večerou presahujúce rozmedzie 4 - 9 mmol/l) (dokumentované denníkom pacienta/glukomerom).

4. Potreba dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémie a oscilácií glykémie

Situácie, ktoré akcentujú vhodnosť indikácie IP sú:

 • tehotenstvo, príprava na otehotnenie, po transplantácii orgánov, pacienti so zvýšeným mortalitným rizikom (pacienti, ktorí prekonali kardiovaskulárnu príhodu alebo cievnu mozgovú príhodu), predčasný výskyt diabetickej retinopatie alebo nefropatie alebo ťažkej neuropatie s klinickými prejavmi (bolesť) alebo následkami (diabetická noha) po menej ako 5 rokoch trvania diabetes mellitus alebo rýchlej progresie komplikácií.

Kritériá pre pokračovanie v liečbe (opakované schválenie po 4 rokoch): Preukázaný medicínsky benefit a compliance pacienta k liečbe (pravidelná návšteva odbornej ambulancie).

Medicínsky benefit pre liečbu inzulínovou pumpou:

 • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s obdobím bez IP; alebo
 • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30 %; alebo
 • pokles BMI o 10 % v porovnaní s obdobím bez IP; alebo
 • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) z obdobia pred IP; alebo
 • zlepšenie variability.

Preskripcia pre skupinu D10.1.1

Centrá pre detských diabetikov:

 • Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike NÚDCh Bratislava
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP Košice
 • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN Martin
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - detské oddelenie Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov

 • I. a II. interná klinika UN Bratislava - Staré mesto
 • V. interná klinika UN Bratislava - Ružinov
 • I. interná klinika - UN Martin
 • II. interná klinika UNLP Košice
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - diabetologické oddelenie Ľubochňa
 • Diabetologické ambulancie pre dospelých diabetikov (050) s príslušným materiálno-technickým a personálnym vybavením.

EQUIL inzulínová pumpa náplasťová 

EQUIL inzulínová pumpa náplasťová
EQUIL inzulínová pumpa náplasťová

Malá, náplasťová inzulínová pumpa s rozmermi 59.5 x 40 x 11,1 mm, váži iba 23 g (bez inzulínu). Zásobník inzulínu má objem 2 ml.  viac o pumpe

Kód: D0634A 

Výrobca: Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd., Čína

Cena: 3432,00 Eur

Doplatok pacienta: bez doplatku 

Wellion MICRO

Wellion MICRO bezhadičková inzulínová pumpa
Wellion MICRO bezhadičková inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa s bezhadičkovým ovládaním. Príslušenstvo  Viac o pumpe

Infúzne sety 6 a 9 mm,   zásobník 2 ml   videa

Kód: D2346A

Výrobca: Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd., Čína

Cena: 3432,00 Eur 

Doplatok pacienta: bez doplatku

 t:slim X2 

Inzulínová pumpa t:slim X2
Inzulínová pumpa t:slim X2

Inzulínová pumpa s rozmermi 7,95 x 5,08 x 1,52 cm a váhou 112 g, je jedinou dostupnou pumpou, ktorá je integrovaná s Dexcom G6. Zásobník inzulínu má objem 3 ml (300 jednotiek)...viac o pumpe

Funkcia Control-IQ

Kód: D99395

Výrobca: Tandem Diabetes Care Inc., Spojené štáty americké

Cena: 3432,00 Eur 

Doplatok pacienta: bez doplatku

DANA Diabecare RS 

Dana Diabecare RS
Dana Diabecare RS

Rozmery inzulínovej pumpy sú 92 × 45 × 20 mm a váha vrátane batérie 62 g. Zásobník inzulínu má objem 3 ml (300 jednotiek)... viac o pumpe 

Kód: D0394A

Výrobca: SOOIL Development Co., Ltd., Kórea

Cena: 3471,60 Eur

Doplatok pacienta: bez doplatku

DANA Diabecare R

DANA Diabecare R
DANA Diabecare R

 Inzulínová pumpa s glukomerom má rozmery 79 × 45 × 20 mm a váhu vrátane batérie 63,5 g. Zásobník inzulínu má objem 3 ml (300 jednotiek)...viac o pumpe  

Kód: D91491

Výrobca: SOOIL Development Co., Ltd., Kórea

Cena: 3471,94 Eur

Doplatok pacienta: bez doplatku

Diabecare DANA-i

Viac o pumpe     Stránka výrobcu

Prvá interoperabilná pumpa, ktorá dokáže spolupracovať so systémami riadenia hladiny inzulínu tretích strán. Pumpu je možné ovládať mobilným telefónom prostredníctvom aplikácie AnyDANA.

Kód: D4058A

Výrobca: SOOIL Development Co., Ltd., Kórea

Cena: 3471,93 Eur

Doplatok pacienta: bez doplatku 

Diabecare DANA-i
Diabecare DANA-i


MiniMed 640G s technológiou SmartGuard

Inzulínová pumpa 640G s príslušenstvom a nepretržitým monitorovaním glukózy. 

 • Rozmery pumpy MiniMed 640G typ (MMT-1511) sú 5,3 x 8,5 x 2,44 cm a hmotnosť 91,9 g. Inzulínový zásobník má objem 1,8 ml (180 jednotiek). 
 • Rozmery pumpy MiniMed 640G typ (MMT-1711) sú 5,3 x 9,6 x 2,44 cm a hmotnosť 95,7 g. Inzulínový zásobník je možné použiť s objemom 1,8 ml (180 jednotiek) alebo 3 ml (300 jednotiek), podľa množstva potrebného inzulínu.

Kód: D93590  manuál na stiahnutie

Výrobca: Medtronic MiniMed, Spojené štáty americké

Cena: 3471,94 Eur

Doplatok pacienta: bez doplatku

MiniMed 640G inzulínová pumpa
MiniMed 640G inzulínová pumpa
MiniMed 640G nepretržitý monitoring
MiniMed 640G nepretržitý monitoring

MiniMed 720G modely MMT-1809, MMT-1859

Viac

Kód: D3441A

Výrobca: Medtronic MiniMed, USA 

Cena: 3401,97 Eur - doplatok pacienta: bez doplatku

MiniMed 740G modely MMT-1811, MMT-1861

Kód: D3442A

Výrobca: Medtronic MiniMed, USA 

Cena: 3471,60 Eur - doplatok pacienta: bez doplatku

MiniMed 780G modely MMT-1885, MMT-1895

Systém MiniMed ™ 780G automaticky upravuje dávkovanie inzulínu na základe Vašich potrieb a robí tak stabilizovanie hladiny glukózy ľahšie. Ponúka pokročilú úroveň automatizácie manažmentu diabetu, známu ako technológia SmartGuard ™. Ak Vaša hladina glukózy bude stúpať, podá viac inzulínu. Pokiaľ bude naopak smerovať nadol, potom vydá menej alebo žiadny inzulín. Systém MiniMed ™ 780G dokonca upraví vysokú hladinu glukózy v prípadoch, keď výpočet sacharidov k jedlu nebol presný.

Viac o pumpe

Video: Webinář: Hybridní uzavřená smyčka MiniMed 780G

Kód: D1669A

Výrobca: Medtronic MiniMed, USA

Cena: 3471,94 Eur - doplatok pacienta: bez doplatku

Accu-Chek Insight 

ACCU-CHEK Insight
ACCU-CHEK Insight

Integrovaný inzulínový systém na liečbu diabetu Accu-Chek Insight sa skladá z dvoch hlavných častí: inzulínovej pumpy Accu-Chek Insight a datamanažéra Accu-Chek Performa Insight. Využíva predplnené zásobníky od spoločnosti Novo Nordisk.

 • Rozmery: (s adaptérom) cca 84 x 52 x 19 mm
 • Hmotnosť: inzulínová pumpa so zásobníkom, batériou a infúznou súpravou: približne 122 g
 • Zásobník: predplnený zásobník obsahuje 160 jednotiek inzulínu

Kód: D92325...viac

Výrobca: Roche Diabetes Care GmbH, Nemecko 

Cena: 2997,43 Eur 

Doplatok pacienta:  bez doplatku 

Accu-Chek Spirit Combo 

Inzulínová pumpa s príslušenstvom. 

 • Rozmery pumpy ACCU-CHEK Spirit Combo: 82,5 x 56 x 21 mm
 • Hmotnosť: Inzulínová pumpa s batériou, plným plastovým zásobníkom a infúznou súpravou: približne 110 g, prázdna pumpa 80 g
 • Zásobník inzulínu má obsah 3,15 ml (315 jednotiek)

Kód: D84610 viac

Výrobca: Roche Diabetes Care GmbH, Nemecko

Cena: 2865,72 Eur 

Doplatok pacienta: bez doplatku

 Accu-Chek Combo Kit 

ACCU-CHEK Spirit Combo
ACCU-CHEK Spirit Combo

Prvý integrovaný systém, ktorý kombinuje glukometer ACCU-CHEK Performa Combo a inzulínovú pumpu ACCU-CHEK Spirit Combo. 

 • Rozmery pumpy ACCU-CHEK Spirit Combo: 82,5 x 56 x 21 mm
 • Hmotnosť: Inzulínová pumpa s batériou, plným plastovým zásobníkom a infúznou súpravou: približne 110 g, prázdna pumpa 80 g
 • Zásobník inzulínu má obsah 3,15 ml (315 jednotiek)

Kód: D84609 

Výrobca: Roche Diabetes Care GmbH, Nemecko

Cena: 3480,81 Eur - doplatok pacienta: 8,87 Eur

Ceny platné do 30.6.2023

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky