Inzulíny

Dostupnosť inzulínu v čase pandémie koronavírusu /COVID-19/

Spoločnosť Eli Lilly /inzulíny: Humalog, Humulin R, Humulin N, Abasaglar, Humulin M3, Humalog Mix 25, Humalog Mix 50/ - "Dostupnosť liečivých prípravkov spoločnosti Eli Lilly je zaistená a dodávky liečiv do nemocníc a lekární fungujú v štandardnom režime." viac

Spoločnosť Novo Nordisk /Inzulíny: Fiasp, NovoRapid, Actrapid, Insulatard, Levemir, Tresiba, Xultophy, NovoMix 30/ - "Ako globálne pracovisko, ako aj výrobca a dodávateľ inzulínu, je našou kľúčovou prioritou počas globálnej pandémie koronavírusu ochrana zdravia našich zamestnancov a nepretržité dodávanie našich liekov ľuďom trpiacim cukrovkou a inými závažnými chronickými chorobami." - viac  novonordisk.cz

Spoločnosti Sanofi-Aventis /inzulíny: Apidra, Insuman Rapid, Insuman Basal, Lantus, Toujeo, Suliqua, Insuman Comb 25/ - "Pracujeme na udržiavaní dodávok všetkých našich liekov a vakcín v úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi z celého sveta. Naša globálna sieť výrobných zariadení je funkčná a rozmanitosť nášho globálneho získavania zdrojov pomáha našim pacientom na celom svete zaistiť kontinuitu podnikania vo všetkých našich produktových radoch. Platí to aj pre našu výrobu inzulínu vo Frankfurte."...viac

"Všetky inzulíny spoločnosti Sanofi sú aktuálne dostupné a priebežne dopĺňané. Spoločnosť Sanofi robí všetko, aby aj v období pandémie koronavírusu, zabezpečila pacientom s diabetom pre nich životne dôležité lieky."

Mylan S.A.S. /inzulín Semglee/ - "Aj keď sa spoločnosť zameriava na ochranu zamestnancov a zabezpečenie udržateľného prísunu kriticky potrebných liekov, spoločnosť Mylan tiež zameriava svoje vedecké a operačné skúsenosti na identifikáciu ďalších spôsobov, ako pomôcť pri masívnej prevencii, diagnostike a liečebnom úsilí potrebnom na zabránenie šíreniu. COVID-19."...viac

Ultrakrátke inzulínové analógy

Nástup účinku je rýchlejší a doba pôsobenia kratšia ako u ľudského /humánneho/ inzulínu. 

Lyumjev 100 (Analóg Lispro) - Eli Lilly

Lyumjev je prandiálny inzulín na subkutánnu injekciu a má sa podávať nula až dve minúty pred začiatkom jedla, s možnosťou podať ho až 20 minút od začiatku jedla. Nástup účinku Lyumjevu bol 20 minút po podaní dávky, čiže bol o 11 minút rýchlejší ako u Humalogu. V priebehu prvých 30 minút od podania dávky mal Lyumjev v porovnaní s Humalogom 3-násobne vyšší účinok na znižovanie glykémie. Maximálny účinok Lyumjevu na znižovanie glykémie sa objavil v čase medzi 1 - 3 hodinami od podania injekcie. Neskorší účinok inzulínu, od 4 hodín do konca glukózového clampu, bol o 54% nižší u Lyumjevu ako u Humalogu. Trvanie účinku Lyumjevu bolo 5 hodín, čo je o 44 minút kratšie ako u Humalogu. Viac

Lyumjev 100 KwikPen
Lyumjev 100 KwikPen

Fiasp (analóg Aspart) - Novo Nordisk

Fiasp inzulín je kombinácia analógu aspartát (NovoRapid) s nikotínamidom (vitamínom B3). Podáva sa v čase jedla (najskôr 2 minúty pred začiatkom jedla), s možnosťou podania až do 20 minút od začiatku jedla. Nástup účinku je o 5 minút skorší ako u analógu NovoRapid, maximálny účinok medzi 1 - 3 hodinami a celkové trvanie účinku inzulínu Fiasp je 3 - 5 hodín...viac

Inzulín Fiasp FlexTouch
Inzulín Fiasp FlexTouch

Humalog 100, Humalog 200 (analóg Lispro) - Eli Lilly

Humalog liekovka
Humalog liekovka

Inzulín lispro má rýchly nástup účinku (približne 15 minút), čo umožňuje jeho podanie krátko pred alebo po jedle (interval od 0 do 15 minút), v porovnaní s bežným rýchlo pôsobiacim inzulínom (aplikácia 30 až 45 minút pred jedlom). Nástup účinku inzulínu lispro je rýchly a trvanie aktivity kratšie (2 až 5 hodín) v porovnaní s regular inzulínom.  Humalog ...viac

Humalog 100 - náplň Cartridge
Humalog 100 - náplň Cartridge
Humalog 100 - KwikPen
Humalog 100 - KwikPen
Humalog 200 - KwikPen
Humalog 200 - KwikPen

NovoRapid 100 (analóg Aspartát) - Novo Nordisk

Keď je NovoRapid podaný podkožne, začiatok účinku je do 10 až 20 minút po podaní. Maximálny účinok sa dosiahne medzi 1. a 3. hodinou po podaní. Celkový čas trvania účinku je 3 až 5 hodín. NovoRapid...viac

NovoRapid - náplň Penfill
NovoRapid - náplň Penfill
NovoRapid - FlexPen
NovoRapid - FlexPen
NovoRapid PumpCart
NovoRapid PumpCart

Apidra (analóg Glulizín) - Sanofi-Aventis

Inzulín glulizín má rýchlejší nástup účinku /10 - 20 minút/ a kratšie trvanie účinku /4 - 6 hodín/ ako bežný ľudský inzulín. Apidra...viac

Apidra - SoloStar
Apidra - SoloStar

Krátkodobo pôsobiace inzulíny

Humánne /ľudské/ inzulíny 

Humulin R humánny inzulín - Eli Lilly

Humulin R - náplň Cartridge
Humulin R - náplň Cartridge

Humulin R je ľudský inzulín s krátkym trvaním účinku. Pri podkožnom podaní začína pôsobiť 30 minút po podaní (rozsah 10 až 75 minút), efekt je približne 3 hodiny (rozmedzie 20 minút až 7 hodín) a končí po 8 hodinách (rozmedzie: od 3 do 14 hodín). Pri intravenóznom podaní účinok inzulínu začína 10 až 15 minút po podaní a končí približne po 4 hodinách (rozsah: 2 až 6 hodín). Humulin R...viac

Actrapid humánny inzulín - Novo Nordisk

Actrapid - náplň Penfill
Actrapid - náplň Penfill

Actrapid je rýchlo pôsobiaci inzulín. Začiatok účinku je do ½ hodiny, dosiahnutie maximálneho účinku do 1,5 - 3,5 hodiny a celková doba trvania účinku je asi 7 - 8 hodín. Actrapid...viac

Insuman Rapid humánny inzulín - Sanofi-Aventis

Insuman Rapid je inzulín s rýchlym nástupom a krátkym trvaním účinku. Po subkutánnej injekcii je začiatok účinku do 30 minút, fáza maximálneho účinku je medzi 1. až 4. hodinou po injekcii a trvanie účinku je 7 až 9 hodín. Insuman Rapid...viac

Insuman Rapid - SoloStar
Insuman Rapid - SoloStar

Strednodobo pôsobiace inzulíny

Humánne /ľudské/ inzulíny 

Humulin N humánny inzulín NPH - Eli LIlly

Humulin N je strednodobo pôsobiaci inzulín s pomalším nástupom účinku a dlhším trvaním než bežný ľudský inzulín. Humulin N sa má podávať iba subkutánne /podkožne do tuku/. Humulin N...viac

Insuman Basal humánny inzulín - Sanofi-Aventis

InInsuman Basal - náplň pre Optipen
InInsuman Basal - náplň pre Optipen

Insuman Basal (izofánová inzulínová suspenzia) je inzulín s pozvoľným nástupom a dlhým trvaním účinku. Po subkutánnej injekcii je začiatok účinku do 60 minút, fáza maximálneho účinku je medzi 3. až 4. hodinou po injekcii a trvanie účinku je 11 až 20 hodín. Insuman Basal...viac

Insuman Basal - SoloStar
Insuman Basal - SoloStar

Insulatard humánny inzulín - Novo Nordisk

Insulatard - náplň Penfill
Insulatard - náplň Penfill

Insulatard je ľudský inzulín s postupným nástupom a dlhým trvaním účinku. Začiatok účinku je do 1 ½ hodiny, dosiahnutie maximálneho účinku do 4 - 12 hodín a celková doba trvania účinku je asi 24 hodín. Insulatard...viac

Dlhodobo pôsobiace inzulínové analógy

Lantus (analóg Glargín) - Sanofi-Aventis

Lantus obsahuje inzulín glargín, analóg inzulínu a má predĺžené trvanie účinku. Lantus sa má podávať raz denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. Inzulín glargín podaný raz denne dosiahne hladinu rovnovážneho stavu za 2 - 4 dni po prvej dávke. Lantus...viac

Lantus SoloStar
Lantus SoloStar

ABASAGLAR (analóg Glargín) - Eli Lilly

ABASAGLAR obsahuje inzulín glargín, analóg inzulínu a má predĺžené trvanie účinku. ABASAGLAR sa má podávať raz denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. ABASAGLAR...viac

Abasaglar KwikPen
Abasaglar KwikPen

Semglee 100 (analóg Glargín) - Mylan S.A.S.

Semglee obsahuje inzulín glargín, analóg inzulínu a má predĺžené trvanie účinku. Má sa podávať jedenkrát denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. Semglee...viac

Semglee inzulín
Semglee inzulín

Toujeo 300 (analóg Glargín) - Sanofi-Aventis

Toujeo je bazálny inzulín, ktorý sa podáva raz denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. V prípade potreby si môže pacient podať Toujeo do 3 hodín pred alebo po čase, kedy si ho zvyčajne podáva. Toujeo...viac

Toujeo 300 - SoloStar
Toujeo 300 - SoloStar

Suliqua 100 (analóg Glargín + lixisenatid) - Sanofi-Aventis

Suliqua je indikovaná v kombinácii s metformínom na liečbu dospelých s diabetom mellitus 2. typu s cieľom zlepšiť glykemickú kontrolu, ak sa to nedosiahlo metformínom samotným alebo metformínom v kombinácii s iným perorálne podávaným liekom na zníženie hladiny glukózy alebo s bazálnym inzulínom. Suliqua sa má podávať jedenkrát denne jednu hodinu pred akýmkoľvek jedlom. Uprednostňuje sa prandiálna injekcia každý deň pred tým istým jedlom a zvolí sa tak, aby to pacientovi najviac vyhovovalo.

Suliqua je k dispozícii v dvoch perách poskytujúcich odlišné možnosti dávkovania, je to pero Suliqua (10-40) a pero Suliqua (30-60). Rozdiel v silách obidvoch pier spočíva v rozsahu dávok pera.

  • Naplnené pero Suliqua 100 jednotiek/ml + 50 mikrogramov/ml SoloStar poskytuje dávkovacie jednotky od 10-40 jednotiek inzulínu glargín v kombinácii s 5-20 mcg lixisenatidu pero Suliqua (10-40).
  • Naplnené pero Suliqua 100 jednotiek/ml + 33 mikrogramov/ml SoloStar poskytuje dávkovacie jednotky od 30-60 jednotiek inzulínu glargín v kombinácii s 10-20 mcg lixisenatidu pero Suliqua (30-60).

Maximálna denná dávka je 60 jednotiek inzulínu glargín a 20 mcg lixisenatidu, čo zodpovedá 60 dávkovacím jednotkám. Suliqua...viac

Suliqua
Suliqua

Levemir (analóg Detemir) - Novo Nordisk

Levemir je rozpustný, dlhodobo pôsobiaci inzulínový analóg s predĺženým účinkom používaný ako bazálny inzulín. Doba trvania účinku je do 24 hodín, v závislosti od dávky, ktorá sa podáva raz alebo dvakrát denne. Pri podávaní dvakrát denne sa stabilizovaný stav dostaví po 2 - 3 podaných dávkach. Maximálna koncentrácia v sére sa dosiahne medzi 6 až 8 hodinami po podaní. Pri dávkach v rozpätí 0,2 - 0,4 U/kg dosahuje Levemir viac ako 50% maximálneho účinku v rámci 3 - 4 hodín a trvá do 14 hodín po podaní dávky. Levemir...viac

Levemir - náplň Penfill
Levemir - náplň Penfill

Ultra dlhodobo pôsobiace inzulínové analógy

Tresiba 100 FlexTouch (analóg Degludek) - Novo Nordisk

Tresiba je bazálny inzulín na subkutánne podanie raz denne kedykoľvek v priebehu dňa, najlepšie každý deň v tom istom čase. Trvanie účinku lieku Tresiba je viac ako 42 hodín v rozsahu liečebnej dávky. Ustálený stav sa dostaví po 2 - 3 dňoch podávania lieku. Tresiba...viac

Tresiba 100 FlexTouch
Tresiba 100 FlexTouch

Xultophy 100 (analóg Degludek + 3,6 mg/ml liraglutid) - Novo Nordisk

Xultophy sa podáva raz denne subkutánne. Xultophy sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa, najlepšie v rovnakom čase v rámci dňa. Xultophy je kombinovaný liek, ktorý obsahuje inzulín degludek a liraglutid so vzájomne sa doplňujúcimi mechanizmami účinku zameranými na zlepšenie glykemickej kontroly. Stabilná koncentrácia inzulínu degludeku a liraglutidu sa dosiahne po 2-3 dňoch denného podávania. Polčas premeny inzulínu degludeku je približne 25 hodín a polčas premeny liraglutidu je približne 13 hodín. Xultophy...viac

Xultophy 100
Xultophy 100

Bifázické - mixované inzulíny

Kombinované inzulíny

Humalog Mix 25 kombinovaný inzulínový analóg - Eli Lilly

Humalog Mix25 je vopred namiešaná suspenzia obsahujúca inzulín lispro 25% (rýchlo pôsobiaci analóg ľudského inzulínu) a inzulín lispro izofán 75% (strednodobo pôsobiaci analóg ľudského inzulínu). Rýchly nástup účinku inzulínu lispro (približne 15 minút) umožňuje jeho podanie v tesnej časovej súvislosti s jedlom (v rozmedzí 0 až 15 minút pred jedlom) v porovnaní s regular inzulínom (30 až 45 minút pred jedlom). Po subkutánnej aplikácii Humalogu Mix25 dochádza k rýchlemu nástupu účinku a skorému dosiahnutiu vrcholu aktivity inzulínu lispro. Profil účinku Humalogu BASAL je veľmi podobný účinku bazálneho inzulínu (NPH) a pretrváva počas približne 15 hodín. Humalog Mix 25...viac

Humalog Mix 25 - KwikPen
Humalog Mix 25 - KwikPen

Humalog Mix 50 kombinovaný inzulínový analóg - Eli Lilly

Humalog Mix50 tvorí 50% roztok inzulínu lispro a 50% suspenzia inzulínu lispro izofán. Rýchly nástup účinku inzulínu lispro (približne 15 minút) umožňuje jeho podanie v tesnej časovej súvislosti s jedlom (v rozmedzí 0 až 15 minút pred jedlom) v porovnaní s regular inzulínom (30 až 45 minút pred jedlom). Po subkutánnej aplikácii Humalogu Mix50 dochádza k rýchlemu nástupu účinku a skorému dosiahnutiu vrcholu aktivity inzulínu lispro. Profil účinku Humalogu BASAL je veľmi podobný účinku bazálneho inzulínu (NPH) a pretrváva počas približne 15 hodín. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená farmakodynamika Humalogu Mix50 a BASAL. Humalog Mix 50...viac

Humalog Mix 50 - KwikPen
Humalog Mix 50 - KwikPen

Humulin M3 (30/70) humánna inzulínová zmes - Eli Lilly...viac

Humulin M3 (30/70) - náplň Cartridge
Humulin M3 (30/70) - náplň Cartridge

Je to vopred zmiešaná suspenzia rýchlo pôsobiaceho inzulínu (30%) a dlhodobo pôsobiaceho inzulínu (70%). Účinok inzulínu sa predlžuje pridaním protamínsulfátu do suspenzie. Humulin M3...viac

NovoMix 30 kombinovaný inzulínový analóg - Novo Nordisk

NovoMix 30 obsahuje moderný inzulín (inzulínový analóg), s rýchlo pôsobiacim a strednodobo pôsobiacim účinkom, v pomere 30/70. Začiatok účinku je 10-20 minút po podaní injekcie, maximálny účinok sa dosiahne medzi 1. a 4. hodinou po podaní injekcie a trvanie účinku je do 24 hodín...viac

NovoMix 30 - FlexPen
NovoMix 30 - FlexPen

Ryzodeg 100 zmes inzulínových analógov - Novo Nordisk od 1.10.2021

Ryzodeg 100 je zmes inzulínových analógov, bazálneho degludeku 70% a rýchlo účinkujúceho aspartátu 30%. Po subkutánnom podaní injekcie sa tvoria rozpustné a stabilné multihexaméry inzulínu degludeku, ktoré v podkožnom tkanive vytvárajú zásobu inzulínu, ale zároveň nebránia rýchlemu uvoľňovaniu monomérov inzulínu aspartátu do krvného obehu. Monoméry inzulínu degludeku sa postupne uvoľňujú z multihexamérov, čo vedie k pomalému a nepretržitému dávkovaniu inzulínu degludeku do krvného obehu. Ustálená koncentrácia bazálnej zložky (inzulínu degludeku) v sére sa dosiahne po 2 - 3 dňoch každodenného podávania lieku Ryzodeg. Ryzodeg zachováva vlastnosti rýchlej absorpcie dobre známeho inzulínu aspartátu. Farmakokinetický profil inzulínu aspartátu sa objaví 14 minút po podaní injekcie s maximálnou koncentráciou po 72 minútach.

Zdroj: www.ema.europa.eu

Ryzodeg 100
Ryzodeg 100

Insuman Comb 25 humánna inzulínová zmes - Sanofi-Aventis

Insuman Comb 25 (bifázická izofánová inzulínová suspenzia s 25% rozpusteného inzulínu) je inzulín s pozvoľným nástupom a dlhým trvaním účinku. Po subkutánnej injekcii je začiatok účinku v priebehu 30 až 60 minút, fáza maximálneho účinku je medzi 2. až 4. hodinou po injekcii a trvanie účinku je 12 až 19 hodín. Insuman Comb 25...viac

Insuman Comb 25 - SoloStar
Insuman Comb 25 - SoloStar
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky