Senzory

CGM (Kontinuálny monitoring glykémie)

Ročné limity uvedené v Limitnej tabuľke sa sledujú v periodicite kalendárneho roku. Pri vstupe do systému v priebehu kalendárneho roka má diabetik nárok na pomernú časť sebe prislúchajúceho limitu. V prípade, že pacient má hradenú liečbu inzulínovou pumpou, lekár mu môže predpisovať iba senzor kompatibilný s používanou pumpou.

Finančný limit:

1 900,00 €/rok (D12.1 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní, D12.2 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní, D12.3 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.1 CGM - Pomôcky na prenos dát) Deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo intenzifikovanej inzulínovej terapii; s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite. 

1 250,00 €/rok (D12.1 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní, D12.2 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní, D12.3 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.1 CGM - Pomôcky na prenos dát) - DM 1. typu so syndrómom neuvedomovania si hypo-glykémie, pacienti s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní na IP s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management). Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite.

850,00 €/rok (D12.1 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní, D12.2 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní, D12.3 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.1 CGM - Pomôcky na prenos dát) - DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite.

1 780,00 €/rok (D12.1 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní, D12.2 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní, D12.3 CGM - Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní, D13.1 CGM - Pomôcky na prenos dát) - Gravidné diabetičky 1 typu

Kritériá pre Glukózový senzor (D12.1, D12.2, D12.3) a pomôcky pre prenos dát (D13.1) indikované a preskribované v Dia centrách a ambulanciách:

Požiadavky pre dospelých DM1:

  • minimálne 6 mesiacov sledovaný v centre/ambulancii.

Centrá pre detských diabetikov:

  • Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike NÚDCh Bratislava Klinika detí a dorastu
  • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum DFNsP Košice
  • Klinika detí a dorastu, Regionálne detské diabetologické centrum UN Martin
  • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - detské oddelenie Ľubochňa

Centrá pre dospelých diabetikov:

  • I. a II. interná klinika UN Bratislava - Staré mesto
  • V. interná klinika UN Bratislava - Ružinov
  • I. interná klinika - UN Martin
  • II. interná klinika UNLP Košice
  • Národný endokrinologický a diabetologický ústav - diabetologické oddelenie Ľubochňa
  • Špecializované diabetologické ambulancie pre detských (153) a dospelých (050) diabetikov.

Pomôcky pre CGM (kontinuálny monitoring) D12.1, D12.2, D12.3. D13.1.:

V prvom roku liečby je hradená pomerná časť z celkového ročného finančného limitu od prvej preskripcie do konca kalendárneho roka. Preskripcia v prvom roku hradenej liečby sa realizuje s nasledovnými diagnózami:

  • Dg. E10.92 - Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - začiatok liečby;
  • Dg. E10.94 - Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - začiatok liečby rizikový dospelý.
  • Dg. O24.0 - Diabetes mellitus v gravidite.

Preskripcia v druhom a ďalšom roku hradenej liečby sa realizuje s nasledovnými diagnózami:

  • Dg. E10.93 - Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - pokračovanie liečby
  • Dg. E10.95 - Diabetes mellitus 1. typu: s nárokom na CGM/FGM - pokračovanie liečby rizikový dospelý

Nie je možná preskripcia pomôcok CGM a FGM súčasne. Zmena z CGM na FGM (alebo naopak) je možná až po uplynutí ročného finančného limitu, v ďalšom kalendárnom roku.

Kritériá pre pokračovanie v liečbe pomôckami pre CGM (kontinuálny monitoring) D12.1, D12.2, D12.3, D13.1. po prvom roku a každom ďalšom:

1) compliance pacienta k liečbe:

  • využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku
  • pravidelná návšteva odbornej ambulancie
  • adherencia pacienta, spolupracujúci pacient

2) preukázaný medicínsky benefit:

  • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (za predpokladu porovnania výsledku tou istou metódou); alebo
  • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30 %; alebo
  • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) alebo
  • zlepšenie variability

D12.1 CGM - Glukózový senzor s dobou snímania 6-7 dní

Senzor glukózový EnLite TM 


Glukózový senzor EnLite TM
Glukózový senzor EnLite TM
  • Modely MMT - 7008A / MMT - 7008B na meranie hladiny glukózy z medzibunkovej tekutiny
  • Senzor EnLite je potrebné kalibrovať
  • Je kompatibilný s vysielačom Guardian 2 Link a s inzulínovou pumpou MiniMed 640 G
  • 288 odčítaných hodnôt za 24 hodín
  • Kód: D88212
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, USA
  • Cena: 47,43 Eur
  • Doplatok pacienta: 7,43 Eur


Senzor GUARDIAN 3 


  • Modely MMT-7020C / MMT-7020D na kontinuálne meranie glukózy
  • viac    
  • Senzor Guardian 3 je potrebné kalibrovať.
  • Je kompatibilný s vysielačom Guardian Link 3 a inzulínovou pumpou MiniMed 780 G
  • Kód: D99538
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, USA
  • Cena: 47,40 Eur
  • Doplatok pacienta: 7,40 Eur

Senzor Guardian 4

  • Rôzne modely
  • Senzor Guardian 4 nie je potrebné kalibrovať.
  • Je kompatibilný s vysielačom Guardian 4
  • Kód: D3269A
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, USA
  • Cena: 47,40 Eur
  • Doplatok pacienta: 7,40 Eur

D12.2 CGM - Glukózový senzor s dobou snímania 10 dní

Snímač Dexcom G6

Dexcom G6
Dexcom G6
  • Súčasť systému na kontinuálne meranie glykémie...viac na dexcom   aimport
  • Bez nutnosti kalibrácie
  • Rozsah merania: 2,2 - 22,2 mmol/l
  • Na prezeranie informácii zo senzora možno použiť:
  • aplikácie Dexcom G6 alebo Dexcom CLARITY
  • prijímač s dotykovou obrazovkou Dexcom Receiver
  • hodinky Apple Watch alebo Android Wear
  • Paracetamol neovplyvní výsledky
  • Kód: D99351
  • Výrobca: DexCom, Inc., USA
  • Cena: 61,00 Eur
  • Doplatok pacienta: 3,90 Eur

D12.3 CGM - Glukózový senzor s dobou snímania 14 dní

Senzor Glunovo

Glunovo
Glunovo
  • Na kontinuálne monitorovanie glukózy...viac   stránka výrobcu
  • Je potrebná kalibrácia
  • Rozsah merania: 2,2 - 22,2 mmol/l
  • Systém počíta priemernú glykémiu každé 3 minúty, počet záznamov za 24 hodín 480.
  • Používanie paracetamolu môže ovplyvniť namerané dáta
  • Kód: D0652A
  • Výrobca: INFINOVO MEDICAL Co., LTD., Čína
  • Cena: 60,48 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

GlucoMen Day CGM

GlucoMen Day
GlucoMen Day

AiDex G7

  • Stránka výrobcu   Viac SK
  • Bez nutnosti kalibrácie
  • Interpretácia výsledkov AiDEXTM CGM's je založená na trendoch glukózy a niekoľkých sekvenčných odpočtoch v priebehu času.
  • Rozsah merania 2,0 - 25,0 mmol/l
  • Presnosť merania: ak je koncentrácia glukózy > 4,2 mmol/l, odchýlka presnosti senzora neprekročí ± 20%; ak je koncentrácia glukózy ≤4,2 odchýlka presnosti neprekročí ± 1 mmol/l
  • Určené pre deti staršie ako 14 rokov
  • Doba použitia vysielača a PDA - 4 roky
  • Kód: D3250A
  • Výrobca: Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd., Čína
  • Cena: 60,47 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

D13.1 Pomôcky na prenos dát

Vysielač Dexcom G6

Vysielač Dexcom G6
Vysielač Dexcom G6
  • Životnosť vysielača 3 mesiace
  • Súčasť systému na kontinuálne meranie glykémie viac
  • Kód: D99352
  • Výrobca: DexCom, Inc., Spojené štáty americké
  • Cena: 59,95 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Súprava vysielača Guardian 4 k inzulínovej pumpe

  • Životnosť vysielača 24 mesiace
  • Model MMT-7840
  • Kód: D3266A
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, Spojené štáty americké
  • Cena: 473,43 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Vysielač Guardian Link 3

Vysielač Guardian Link 3
Vysielač Guardian Link 3
  • Životnosť vysielača 24 mesiace
  • Systém na kontinuálne monitorovanie glukózy (rôzne modely s príslušenstvom)
  • Kód: D99531
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, USA
  • Cena: 473,43 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Systém Guardian Link k inzulínovej pumpe Minimed 640G

Vysielač Guardian 2 Link
Vysielač Guardian 2 Link
  • Životnosť vysielača 24 mesiace
  • Funkcia prenosu dát zo senzora a automatickej odozvy inzulínovej pumpy 
  • Modely: MMT-7730 / MMT-7775 / MMT-7738 / MMT-7731, s príslušenstvom
  • Kód: D93911
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, Spojené štáty americké
  • Cena: 473,76 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Súprava vysielača Guardian 4 k mobilnému zariadeniu

  • Životnosť vysielača 24 mesiace
  • K mobilnému zariadeniu, na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy v krvi
  • Model: MMT-7920Q
  • Kód: D4497A
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, Spojené štáty americké
  • Cena: 621,30 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Vysielač Guardian 4 k mobilnému zariadeniu

  • Životnosť vysielača 24 mesiace
  • Modely: MMT-7841, MMT-7841Q
  • Kód: D3267A
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, Spojené štáty americké
  • Cena: 621,30 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Vysielač (snímač) GLUNOVO

Vysielač Glunovo
Vysielač Glunovo
  • Životnosť vysielača 36 mesiacov
  • Na kontinuálne skenovanie glykémie viac   stránka výrobcu
  • Kód: D0632A
  • Výrobca: INFINOVO MEDICAL Co., LTD., Čína
  • Cena: 650,20 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Vysielač AiDex G7

AiDex G7
AiDex G7
  • Životnosť vysielača 48 mesiacov
  • Na kontinuálne monitorovanie glykémie
  • Viac   Manuál pdf   stránka výrobcu
  • Kód: D3252A
  • Výrobca: Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd., Čína
  • Cena: 655,20 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku


Súprava vysielača Guardian Connect MMT-7820 s aplikáciou Guardian Connect CSS7200

  • Životnosť vysielača 24 mesiace
  • Kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy v medzibunkovej tekutine
  • Viac   Medtronic
  • Kód: D96995
  • Výrobca: Medtronic MiniMed, Spojené štáty americké
  • Cena: 658,20 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku

Vysielač GlucoMen Day

Súprava GlucoMen Day
Súprava GlucoMen Day
  • Životnosť vysielača 48 mesiacov
  • Na kontinuálne monitorovanie glykémie
  • Viac   stránka výrobku
  • Kód: D1516A
  • Výrobca: WaveForm Technologies Inc., Spojené štáty americké
  • Cena: 658,20 Eur
  • Doplatok pacienta: bez doplatku
© 2016 Dia novinky
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky